The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise (label)
The Abyssinians - Arise (back cover)

A1 ........ Marl Down Rome Dub

A2 ........ Conscious Man Dub

A3 ........ Humanity Dub

Riddim.png

A4 ........ Turn Me Loose Dub

Riddim.png

A5 ........ Warn Them Jah Dub

Riddim.png

B1 ........ Rock Me Darling Dub

Riddim.png

B2 ........ Praise You Jah Jah Dub

Riddim.png

B3 ........ Zambia Dub

Riddim.png

B4 ........ Heads A Roll Dub

Riddim.png

B5 ........ Tribal War Dub

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png
Wailing Souls - On The Rocks (poster)
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise