The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise

Satta Dub

1998

ABLP 001

The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise (label)
The Abyssinians - Arise (back cover)

A1 ........ Mandela Version

A2 ........ African Dub

A3 ........ I 'N' I Dub

Riddim.png

A4 ........ Good Lord Dub

Riddim.png

A5 ........ Know Jah Dub

Riddim.png

A6 ........ Y Mas Gan Dub

Riddim.png

A7 ........ Jah Loves Dub

Riddim.png

B1 ........ Zion I Dub

Riddim.png

B2 ........ Peculiar Dub

Riddim.png

B3 ........ Meditation Dub

Riddim.png

B4 ........ Dem A Dub

Riddim.png

B5 ........ There Is No Dub

Riddim.png

B6 ........ Mandela

Riddim.png

B7 ........ Mandela Part 2

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png

Riddim.png
Wailing Souls - On The Rocks (poster)
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise
The Abyssinians - Arise